Ze względów ostrożności i bezpieczeństwa bieg dzieci zostanie podzielony na 2 lub więcej grup. Poszczególne grupy będą startować w odstępach 10-20 min. Szczegóły podamy w biurze zawodów podczas przekazywania Państwu pakietów startowych.